Certificate de Urbanism

Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatea Administratiei Publice Locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul jurdic, economic si thenic al unui imobil sabilite prin evidentele existente, ceracteristicile zonei unde gaseste aplasamenentul, cerintele urmanistice, precul si lista de avize si acorduri necesare in vederea autorizatiei executarii lucrarilor de constructie.