Autorizatii de constructie

Autorizatii de constructie, desfintare sau demolare.

Executarea lucrarii de constructie sau desfintare / demolare este permisa numai pe baza unei autorizatii emisa in conditiile legii, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil / teren si/sau constructie, indentificat printr-un numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.